تماس با ما

روم تور؛ تجربه ای از لحظات خوب زندگی

نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را جهت بهبود خدمات روم تور از طریق فرم زیر به مدیران روم تور ارسال فرمایید.

روم تور؛ تجربه ای از لحظات خوب زندگی

روم تور؛ در کنار میزبان، همراه با میهمان

 

تلفن : 91010100-۰۷۱

آدرس دفتر مرکزی: شیراز، خیابان فردوسی، انتهای کوچه ۱۰

کد پستی: ۷۱۳۵۸۵۴۵۹۷

چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}