فیلترها

محدوده قیمت

امتیاز کاربران

کلاس خودرو

آپشن

نوع خدمات

مدل

zarei
تاکسی فرودگاه بندرعباس | ترانسفر فرودگاه بندرعباس به هرمز_نفری

بندرعباس

225,000 تومان +
50 ظرفیت
دستی دنده
3 کیلوگرم بار
4 سیلندر
safaridanyal
تاکسی فرودگاه قشم هایلوکس تا 6 نفر - دربست

قشم

2,000,000 تومان +
6 ظرفیت
دستی دنده
50 کیلوگرم بار
4 سیلندر
safaridanyal
ترانسفر مینی بوس قشم تا 32 نفر - دربست

قشم

6,500,000 تومان +
32 ظرفیت
دستی دنده
127 کیلوگرم بار
4 سیلندر
safaridanyal
ترانسفر ون قشم تا 12 نفر - دربست

قشم

4,000,000 تومان +
12 ظرفیت
دستی دنده
100 کیلوگرم بار
4 سیلندر
siyamaksaee
تاکسی فرودگاه قشم | ترانسفر فرودگاه قشم به قشم_ماشینی

قشم

200,000 تومان +
4 ظرفیت
دستی دنده
20 کیلوگرم بار
zarei
تاکسی درگهان | ترانسفر قشم به درگهان_نفری

قشم

75,000 تومان +
50 ظرفیت
دستی دنده
30 کیلوگرم بار
4 سیلندر
zarei
تاکسی راه آهن بندرعباس | ترانسفر راه آهن بندرعباس به قشم_نفری

بندرعباس

235,000 تومان +
50 ظرفیت
دستی دنده
50 کیلوگرم بار
4 سیلندر
zarei
تاکسی فرودگاه بندرعباس | ترانسفر فرودگاه بندرعباس به قشم_نفری

بندرعباس

245,000 تومان +
50 ظرفیت
اتوماتیک دنده
3 کیلوگرم بار
4 سیلندر
zarei
تاکسی فرودگاه قشم | ترانسفر فرودگاه قشم به قشم_نفری

قشم

125,000 تومان +
50 ظرفیت
5 دنده
3 کیلوگرم بار
4 سیلندر
خودرو 1 تا 9 از 9 خودرو
چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}