فیلترها

محدوده قیمت

امتیاز کاربران

نوع اقامتگاه

eghamatgah-giti

اقامتگاه گیتی یزد اتاق دوتخته توئین طبقه اول

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,081,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
600 زیربنا
eghamatgah-giti

اقامتگاه گیتی یزد اتاق دوتخته کلاه فرنگی

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,334,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
600 زیربنا
eghamatgah-giti

اقامتگاه گیتی یزد اتاق دوتخته مروارید

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,334,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
600 زیربنا
eghamatgah-giti

اقامتگاه گیتی یزد چهار تخته

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,891,750 تومان هر شب
4 میهمان
1 اتاق
600 زیربنا
eghamatgah-giti

اقامتگاه گیتی یزد سه تخته

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,518,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
600 زیربنا
eghamatgah-giti

اقامتگاه گیتی یزد یک تخته

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 759,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
600 زیربنا
eghamatgah-giti

اقامتگاه گیتی یزد دو تخت دبل

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,081,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
600 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته اسفندیار

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
16 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته آناهیتا

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
18 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته پوروچیستا

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
21 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته رودابه

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
16 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته آریوبرزن

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
20 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته آذرمیدخت

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
17 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته گردآفرید

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
24 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته داریوش

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
4 میهمان
1 اتاق
31 زیربنا
نمایش 1 تا 15 از 21 اقامتگاه
چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}