فیلترها

محدوده قیمت

امتیاز کاربران

نوع اقامتگاه

alijafarzadegan

خانه ویلایی پارسا شیراز طبقه بالا

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 350,000 تومان هر شب
7 میهمان
2 اتاق
80 زیربنا

عمارت فیل بهار نارنج 1

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 2,200,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
20 زیربنا

عمارت فیل بهار نارنج 2

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 2,200,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
25 زیربنا

عمارت فیل زندیه

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 2,000,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
20 زیربنا

عمارت فیل شیراز قاجاریه واحد 1و2

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 2,900,000 تومان هر شب
4 میهمان
2 اتاق
60 زیربنا

عمارت فیل شیراز آفتاب واحد 1

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,500,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
15 زیربنا

عمارت فیل شیراز مهتاب

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,500,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
20 زیربنا

عمارت فیل شیراز آفتاب واحد 2

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,500,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
15 زیربنا

عمارت فیل شیراز سوییت قاجاریه

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 2,640,000 تومان هر شب
4 میهمان
1 اتاق
30 زیربنا
missbaneshi

بوم گردی نقش رستم 1 (حمام و سرويس بهداشتي اختصاصی )

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 1,700,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
12 زیربنا
missbaneshi

بوم گردی نقش رستم 2 (فاقد حمام و سرويس بهداشتي اختصاصی )

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 450,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
9 زیربنا
missbaneshi

بوم گردی نقش رستم 3 ( فاقد حمام و سرويس بهداشتي اختصاصی )

شیراز

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
از 670,000 تومان هر شب
4 میهمان
1 اتاق
15 زیربنا
نمایش 13 تا 24 از 88 اقامتگاه