مهارت های ضروری

 

تسلط بر دانش اصول حسابداری

تسلط بر MS-Office

ارائه گزارش مالی در زمان مقرر

بازپرداخت حساب ها

تسلط به نرم افزارهای مالی

 

ویژگی های فردی

 

مهارت حل مسئله

دارای اعتماد بنفس و مهارت های ارتباطی قوی

باانگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر

 

چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}