مهارت های ضروری

 

تسلط بر دانش اصول حسابداری

تسلط بر MS-Office

ارائه گزارش مالی در زمان مقرر

بازپرداخت حساب ها

تسلط به نرم افزارهای مالی

 

ویژگی های فردی

 

مهارت حل مسئله

دارای اعتماد بنفس و مهارت های ارتباطی قوی

باانگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر