تجربه ای از لحظات خوب زندگی

ما از زمان بدو تولد ایده روم تور و در تک تک لحظات بزرگ شدن آن با روم تور زندگی کرده ایم و امروز که روم تور به یک خانواده بزرگ و پر جمعیت تبدیل شده از همه ی دوستانی که احساس میکنند در این مسیر می توانند ما را همراهی کنند دعوت می کنیم به خانواده روم تور بپیوندند.

 

 

تجربه یک محیط کاری حرفه ای و دوستانه در جمع خانواده روم تور

ما در روم تور بر این باوریم که سرمایه اصلی هر سازمانی، نیروی انسانی آن است، جذب افراد متخصص و سخت کوش سرلوحه راهبردهای توسعه منابع انسانی خود قرار داده ایم. ما در مجموعه روم تور با فراهم آوردن فرصت های شغلی برابر برای تک تک اعضای روم تور راهکارهای معینی را برای جذب و استخدام افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرده ایم تا بدنه کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد و توسعه دهیم.  

about-img
about-img
about-img

 

 
چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}