مجری: مجید

zarei
تاکسی درگهان | ترانسفر قشم به درگهان

قشم

80,000 تومان هر نفر
50 ظرفیت
دستی دنده
30 کیلوگرم بار
4 سیلندر
zarei
تاکسی راه آهن بندرعباس | ترانسفر راه آهن بندرعباس به قشم

بندرعباس

135,000 تومان هر نفر
50 ظرفیت
دستی دنده
50 کیلوگرم بار
4 سیلندر
zarei
تاکسی فرودگاه بندرعباس | ترانسفر فرودگاه بندرعباس به قشم

بندرعباس

145,000 تومان هر نفر
50 ظرفیت
اتوماتیک دنده
3 کیلوگرم بار
4 سیلندر
zarei
تاکسی فرودگاه قشم | ترانسفر فرودگاه قشم به قشم

قشم

70,000 تومان هر نفر
50 ظرفیت
5 دنده
3 کیلوگرم بار
4 سیلندر
نمایش 1 - 4 از 4
چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}