مجری اقامتگاه : خانم

missbaneshi

بوم گردی نقش رستم 4 ( حمام و سرويس بهداشتي اختصاصی )

شیراز

  • نظر :
  • 0 دیدگاه
از 1,120,000 تومان هر شب
5 میهمان
1 اتاق
25 زیربنا
missbaneshi

بوم گردی نقش رستم 3 ( فاقد حمام و سرويس بهداشتي اختصاصی )

شیراز

  • نظر :
  • 0 دیدگاه
از 670,000 تومان هر شب
4 میهمان
1 اتاق
15 زیربنا
missbaneshi

بوم گردی نقش رستم 2 (فاقد حمام و سرويس بهداشتي اختصاصی )

شیراز

  • نظر :
  • 0 دیدگاه
از 450,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
9 زیربنا
missbaneshi

بوم گردی نقش رستم 1 (حمام و سرويس بهداشتي اختصاصی )

شیراز

  • نظر :
  • 0 دیدگاه
از 1,700,000 تومان هر شب
3 میهمان
1 اتاق
12 زیربنا
نمایش 1 - 4 از 4