درباره من

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق پنج تخته کاوه

9%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
1,490,000 تومان از 1,350,000 تومان هر شب
7 میهمان
1 اتاق
38 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق چهار تخته کوروش

5%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
1,380,000 تومان از 1,300,000 تومان هر شب
5 میهمان
1 اتاق
30 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق سه تخته گشتاسب

8%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
1,090,000 تومان از 1,000,000 تومان هر شب
5 میهمان
1 اتاق
32 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق سه تخته گیو

8%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
1,090,000 تومان از 1,000,000 تومان هر شب
5 میهمان
1 اتاق
24 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته میترا

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
2 میهمان
1 اتاق
12 زیربنا

اقامتگاه سنتی خانه سه نیک اتاق دوتخته داریوش

4%

یزد

 • نظر :
 • 0 دیدگاه
840,000 تومان از 800,000 تومان هر شب
4 میهمان
1 اتاق
31 زیربنا
چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}