مهارت های ضروری

 

پاسخگویی تلفنی به کاربران وب سایت

توانایی مذاکره با کاربران برای ایجاد موقعیت فروش

توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزاهای مرتبط

ویژگی های فردی

 

دارای اعتماد بنفس و مهارت های ارتباطی قوی

توانایی تعامل مستقیم با افراد متعدد

باانگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر

چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}