مهارت های ضروری

 

مسلط به Google Ads و Google Analytics

آشنایی کافی با SEO و SEM

آشنایی با حیطه تبلغات در سوشال تلگرام و اینستاگرام و لینکدین

آشنایی با پلتفرم های ایرانی تبلیغات دیجیتال

دارا بودن موارد زیر مزیت محسوب می گردد

 

توانایی ایجاد موقعیت فروش در فضای وب

آشنایی با HTML، Photoshop و CSS 

آشنایی با زبان انگلیسی

ویژگی های فردی

 

مهارت های ارتباطی قوی به منظور تعامل با ذینفعان

باانگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر