مهارت های ضروری

 

آشنایی با مفاهیم انبار داده و هوش تجاری

توانایی پردازش، گروه بندی و استخراج الگو از داده ها

توانایی کار با داده های حجیم

تسلط به زبان های Python، R و SQL

دارا بودن موارد زیر مزیت محسوب می گردد

 

آشنایی با Deep Learning

آشنایی با Recommedation System

ویژگی های فردی

 

با انگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر

دارای روحیه کار تیمی

چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}