مهارت های ضروری

 

آشنایی با مفاهیم انبار داده و هوش تجاری

توانایی پردازش، گروه بندی و استخراج الگو از داده ها

توانایی کار با داده های حجیم

تسلط به زبان های Python، R و SQL

دارا بودن موارد زیر مزیت محسوب می گردد

 

آشنایی با Deep Learning

آشنایی با Recommedation System

ویژگی های فردی

 

با انگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر

دارای روحیه کار تیمی