شرح شغل

 

Chief Operating Officer

مسئول عملیات اداری و روزمره کسب و کار با تمرکز بیشتر بر پیگیری مسائل اداری، حقوقی و منابع انسانی شرکت

این عضو ارشد تیم، نفر دوم سازمان محسوب شده و مستقیم به مدیرعامل گزارش میدهد.

دارا بودن موارد زیر مزیت محسوب میشود

 

سابقه مدیریت در استارتاپ ها 

سابقه مدیریت در حوزه آی تی

تسلط به امور اداری و منابع انسانی سازمان

ویژگی های فردی

 

توانایی راهبری تیم

مهارت ارتباطی قوی به منظور تعامل با ذینفعان

استقبال از چالش ها و فراگیری مهارت های جدید

توانایی پیشبرد چند وظیفه بطور همزمان (Multitask)

با انگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر

چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}