مهارت های ضروری

 

توانایی مذاکره و اقناع تامین کنندگان

توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط

اطلاع از حوزه اماکن و مستغلات یک مزیت محسوب می شود

ویژگی های فردی

 

درای اعتماد بنفس و مهارت های ارتباطی قوی

توانایی تعامل مستقیم با افراد متعدد

باانگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر