فیلترها

محدوده قیمت

امتیاز کاربران

کلاس خودرو

آپشن

نوع خدمات

مدل

zarei
تاکسی راه آهن بندرعباس | ترانسفر راه آهن بندرعباس به قشم_نفری

بندرعباس

160,000 تومان +
50 ظرفیت
دستی دنده
50 کیلوگرم بار
4 سیلندر
zarei
تاکسی فرودگاه بندرعباس | ترانسفر فرودگاه بندرعباس به قشم_نفری

بندرعباس

170,000 تومان +
50 ظرفیت
اتوماتیک دنده
3 کیلوگرم بار
4 سیلندر
خودرو 1 تا 2 از 2 خودرو
چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}